Badania/opracowania

  1. ITD – Inwentarz Traumy u Dzieci i Młodzieży
  2. CRDC – Lista Kontrolna Zmian w Dynamice Oporu i Odrzucenia 
  3. Bajka terapeutyczna – COŚ mnie spotkało
  4. SIJS – Skala Indywidualnych Jednostek Stresu
  5. Raport z projektu „Dziecko w Kryzysie”, finansowanego ze środków M. St. Warszawa: pobierz raport
  6. Artykuł „Systemowa pomoc udzielana dzieciom w sytuacji rozstania rodziców – teoria i badanie własne” https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/868