Badania naukowe

Uruchamiamy pilotażowy program badawczy dla osób w kryzysie okołorozwodowym, doświadczających zjawiska alienacji rodzicielskiej.

Poszukujemy 30 osób (obojga płci), spełniających wszystkie z poniższych kryteriów:

– po rozwodzie lub rozstaniu (do 5 lat po rozwodzie/rozstaniu)
– posiadających przynajmniej 1 dziecko z partnerem/partnerką, z którym się rozstali/rozwiedli
– czujących, że ich relacja z dzieckiem po rozstaniu/rozwodzie osłabiła się bądź przerwała na skutek działania osób trzecich.

Udział w badaniu jest bezpłatny, będzie przebiegał w następujących krokach (ONLINE).
1. Wysłanie zgłoszenia na adres skat.badania@gmail.com
2. Przeprowadzenie wstępnej konsultacji do Programu (komunikatory online)
3. Wypełnienie Kwestionariusza, który będzie przesłany jako link.

Dalsze kroki, wymagające osobistego uczestnictwa, zostaną zaplanowane w późniejszym terminie i będą obejmowały wypełnienie papierowych form kwestionariuszowych u nas w siedzibie, przy ul. Staszica 7/9 w Warszawie.

Zachęcamy również do brania udziału w naszych niskopłatnych wykładach – 90% przychodu z nich przeznaczamy na nasz Projekt Badawczy, który w swoich założeniach może pomóc:

– wesprzeć dzieci w kryzysie okołorozwodowym
– lepiej zrozumieć sytuację osób w kryzysie okołorozwodowym