Badania naukowe

Już wkrótce przedstawimy Państwu artykuł, który powstał na podstawie badań naukowych prowadzonych w latach 2020 – 2021.

Tytuł artykułu: Zaburzenia więzi rodzic – dziecko po rozwodzie. Teoria i badanie własne.

Artykuł stanowi przegląd wybranych teorii związanych z zaburzeniami więzi pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców w sytuacji, w której rodzice dziecka są po rozwodzie. W artykule omawiane są czynniki, które mogą mieć wpływ na odrzucanie jednego rodzica przez dziecko, a które leżą po stronie drugiego rodzica. Koncepcją, która stanowi podłoże teoretyczne do badań własnych jest koncepcja koluzji Jurga Willego. Koncepcja koluzji jest związana z rozumieniem dynamiki w niektórych parach, w tym w parach rodzicielskich, która może mieć swoje przejawy i skutki również po rozstaniu rodziców. Badania własne zaprezentowane w artykule dotyczą pytania badawczego: czy i jaki jest związek pomiędzy występowaniem zaburzeń więzi pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców a występowaniem koluzji w związku rodziców dziecka.

O autorze: Mgr Joanna Żewakowska – psycholog, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, psychoterapeutka psychoanalityczna, prezeska Fundacji POMOCOWNIA. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół kryzysu okołorozwodowego, przejawów przemocy w sytuacji okołorozowodowej oraz zaburzeń więzi w rodzinie w sytuacji okołorozwodowej. W ramach Fundacji POMOCOWNIA prowadzi wsparcie dla rodzin w sytuacji okołorozwodowej, w tym tzw. Kontakty rodziców z dziećmi na podstawie postanowień sądowych.