Informacje Formalne

Zarząd Fundacji:

Joanna Żewakowska – Prezes Fundacji

Paweł Maciaszek – V – Prezes Fundacji

Rada Fundacji:

Adam Radecki – Przewodniczący Rady Fundacji

Rafał Bogacki – członek Rady Fundacji

dr Karolina Sosnowska – członkini Rady Fundacji

Źródła finansowania Fundacji:

działalność gospodarcza Fundacji oraz środki zewnętrzne: M. St. Warszawa, Województwo Mazowieckie, Narodowy Instytut Wolności.

Statut Fundacji: Statut

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji POMOCOWNIA.

Sprawozdania merytoryczne:

Sprawozdania finansowe: