Dokumenty Formalne

Źródła finansowania Fundacji: działalność gospodarcza Fundacji oraz środki zewnętrzne: M. St. Warszawa, Województwo Mazowieckie.

Statut Fundacji: Statut

Sprawozdania merytoryczne:

Sprawozdania finansowe: