Archiwalne wsparcie

W poprzednich latach realizowaliśmy:

2023

1. Projekt POMOCOWNIA dla Rodzin (BPiPS)

2. Projekt POMOCOWNIA dla Rodzin. Specjalistyczne Wsparcie (BPiPS)

3. Projekt Przemoc w Podzielonej Rodzinie (BPiPS)

4. Projekt Wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej oraz kryzysu związanego z rozpadem rodziny (BPiPS)

5. Projekt W kontakcie – wrzesień – grudzień (BPiPS)

6. Wsparcie Instytucjonalne Fundacji POMOCOWNIA (NIW)

2022

1. Projekt POMOCOWNIA dla Rodzin (BPiPS)

2. Projekt POMOCOWNIA dla Rodzin. Specjalistyczne Wsparcie (BPiPS)

3. Projekt Przemoc w Podzielonej Rodzinie (BPiPS)

4. Projekt POMOCOWNIA na Mazowszu (środki z budżetu woj. mazowieckiego)

5. Projekt Dziecko w Kryzysie – wrzesień – grudzień (BPiPS)

6. Wsparcie Instytucjonalne Fundacji POMOCOWNIA (NIW)

2021

1. Projekt WSPARCIE 40 PLUS – wrzesień – grudzień (UD Wola)

2. Projekt BEZPIECZNA PRZYSTAŃ (wrzesień – grudzień) – dla rodzin w kryzysie, doświadczających przemocy okołorozwodowej (BPiPS)

3. Mały Grant ZABURZENIA WIĘZI W RODZINIE

4. Projekt Nie jesteś sam! (Na Pradze – Południe) UD Praga – Południe

2020

1 Projekt WSPIERAMY RODZINY W KRYZYSIE (wrzesień – grudzień) – dla rodzin w kryzysie/doświadczających przemocy/specjalistów (UD Wola)

2. Projekt Poczuj, Zaufaj Opowiedz na Pradze – Południe realizowany z Caritas (marzec – grudzień)

3. Projekt Nie jesteś sam! (na Pradze – Południe) (marzec – grudzień 2020)

2019

1. Projekt POMAGAMY RODZINOM 2 (marzec – grudzień 2019) w Dzielnicy Praga Południe

2. Projekt POCZUJ, ZAUFAJ, OPOWIEDZ (wrzesień – grudzień 2019) dla młodych dorosłych DDD/DDA

3. Projekt PORADNIA DLA PAR (wrzesień – grudzień 2019) dla par w kryzysie, par z rodzin dysfunkcyjnych, dla dzieci rodziców w kryzysie UD Wola

4. Projekt Stres i wypalenie zawodowe w zawodach związanych z pomaganiem (2019) UD Wola

2018

1. Projekt POMAGAMY RODZINOM (czerwiec – grudzień 2018) w BPiPS

2. Mały Grant Zaburzenia Więzi W RODZINACH Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ w BPiPS

3. Projekt A CO Z DZIEĆMI dla rodzin będących w kryzysie (październik – grudzień 2018) w BPiPS