Psychoterapia par

Zapraszamy na TERAPIĘ PAR związki, w których:

  • Doszło do zdrady lub utraty zaufania
  • Pojawił się kryzys rozwojowy (np. utrata pracy, pojawienie się dziecka)
  • Występują nawarstwiające się problemy w komunikacji
  • Nastąpiła utrata bliskości

oraz te, które:

  • Chcą popracować nad jakością swojej relacji
  • Zbliżają się do ważnych, przełomowych wydarzeń (ślub, narodziny dziecka)

Zapraszamy związki formalne i nieformalne.

Terapia pary to rozmowa, w której pomagamy partnerom powiedzieć oraz usłyszeć o wzajemnych uczuciach, myślach, potrzebach i pragnieniach, a także motywach różnych działań i przyczynach tego, co dzieje się w relacji. Taka rozmowa ma pomóc zrozumieć drugą osobę i to, jaki każdy z partnerów ma wkład w związek.

Jak często?

Na początku proponujemy 1 spotkanie 80 minutowe – konsultacyjne. Kolejne spotkania trwają 50 min. z częstotliwością raz w tygodniu.