Psychoterapia par

Zapraszamy na TERAPIĘ PAR związki, w których:

➡️ Doszło do zdrady lub utraty zaufania
➡️ Pojawił się kryzys rozwojowy (np. utrata pracy, pojawienie się dziecka)
➡️ Występują nawarstwiające się problemy w komunikacji
➡️ Nastąpiła utrata bliskości

oraz te, które

➡️ Chcą popracować nad jakością swojej relacji
➡️ Zbliżają się do ważnych, przełomowych wydarzeń (ślub, narodziny dziecka)

Oferujemy możliwość:

 Pracy w formule terapeuta ???? para oraz para terapeutów ???? para
 Terapii indywidualnej każdej osoby z pary (jeśli istnieje taka potrzeba)
 Diagnozy przy użyciu narzędzi testowych
 Systemowego wsparcia całej rodziny w ramach spotkań rodzinnych
 Pracy z dziećmi

Zapraszamy związki formalne i nieformalne!

Tel. 501 163 597

Terapia pary to rozmowa, w której pomagamy partnerom powiedzieć oraz usłyszeć o wzajemnych uczuciach, myślach, potrzebach i pragnieniach, a także motywach różnych działań i przyczynach tego, co dzieje się w relacji. Taka rozmowa ma pomóc zrozumieć drugą osobę i to, jaki każdy z partnerów ma wkład w związek.

Jak często?

Na początku proponujemy 1 spotkanie 80 minutowe – konsultacyjne. Kolejne spotkania trwają 50 min. z częstotliwością raz w tygodniu.

Możliwość pracy z 1 terapeutą bądź z parą terapeutów

Odpłatność

Konsultacje 80 min z 1 terapeutą: 240 zł

Konsultacje 80 min z parą terapeutów: 340 zł

Terapia 50 min z 1 terapeutą: 180 zł

Terapia 50 min z parą terapeutów: 280 zł