Szpital - Serwis Demonstracyjny

Warszawa, ul. Staszica 7/9 501 163 597

Czytelnia

Alienacja rodzicielska. Wpływ różnych postaw rodzicielskich na wewnętrzny proces radzenia sobie dziecka w konflikcie okołorozwodowym.

Alienacja rodzicielska. Wpływ różnych postaw rodzicielskich na wewnętrzny proces radzenia sobie dziecka w...

Jak przestać być mężem a pozostać dobrym ojcem.

Jak przestać być mężem, a pozostać dobrym ojcem Artykuł ukazał się w tygodniku...

Rodzina. Jak uszyć patchwork

RODZINA. JAK USZYĆ PATCHWORK Artykuł ukazał się w magazynie PANI NR 03(303)/Marzec 2018...

Kim jesteśmy

Fundacja POMOCOWNIA kieruje swoje działania do osób i rodzin w kryzysie, zwłaszcza w kryzysie okołorozwodowym. Swoje działania koncentruje na obszarach:

–  profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych oraz łagodzących skutki kryzysu w rodzinie: prowadzi wykłady, warsztaty, konsultacje terapeutyczne, grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Z działań Fundacji korzystają Mieszkańcy M. St. Warszawy, zwłaszcza ci, którzy znajdują się w osobistym, rodzinnym i życiowym kryzysie.

–  interwencyjnie w pracy z kryzysem w rodzinie: w ramach interwencji kryzysowej, realizacji kontaktów rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi w ramach postanowień Sądowych, prowadzenia oddziaływań psychologicznych dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Fundacja POMOCOWNIA w sposób systemowy wspiera rodziny w kryzysie, ściśle współpracując w zakresie konsultacji, szkoleń, wykładów ze Specjalistami pracującymi z rodziną w kryzysie (Pracownicy OPS, Kuratorzy, Sędziowie SR, Nauczyciele).

Stałe formy pomocy

Zapraszamy do skorzystania ze stałych form pomocy:

Psychoterapia

Dla kogo? Osoby dorosłe, młodzież Osoby doświadczające stanów lękowych, nerwic, kompulsji, zmian nastroju. Osoby doświadczające...

Psychoterapia par

Zapraszamy na TERAPIĘ PAR związki, w których: ➡️ Doszło do zdrady lub utraty zaufania ➡️ Pojawił się...

Mediacje

Zgodnie z definicją, mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator...

Interwencja kryzysowa

Dla kogo? Dla osób, które przechodzą: Kryzys związany z brakiem informacji i/lub kompetencji (np. nie...

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień na Staszica (komputer, gry, Internet, substancje psychoaktywne). Konsultacje i terapię uzależnień prowadzi Wojciech...

Pomoc dla Rodzin w kryzysie okołorozwodowym

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DLA RODZIN W KRYZYSIE OKOŁOROZWODOWYM 1. Kontakty rodzica/rodziców z dziećmi przy udziale...

    Wyślij zapytanie