Interwencja kryzysowa

Dla kogo?

Dla osób, które przechodzą:

 • Kryzys związany z brakiem informacji i/lub kompetencji (np. nie wiemy jaką wybrać drogę życiową itp.)
 • Spodziewany przełom życiowy (np. zmiana szkoły, pracy, zawarcie małżeństwa itp.)
 • Stan urazowy (powstaje w wyniku nieoczekiwanych sytuacji stresowych: gwałt, napad, nagła śmierć lub utrata pracy
 • Kryzys związany z dojrzewaniem/rozwojem (punkty krytyczne w rozwoju, problemy związane z zależnością, konfliktem wartości, tożsamością płciową itp.)
 • Kryzys psychopatologiczny (kryzys emocjonalny uwarunkowany wcześniejszymi zaburzeniami psychicznymi, które to zaburzenia utrudniają poradzenie sobie z wieloma sytuacjami życiowymi)
 • Nagły przypadek psychiatryczny (sytuacja kryzysowa w której ogólne funkcjonowanie jednostki ulega poważnemu pogorszeniu, w skutek czego staje się ona życiowo niekompetentna, niebezpieczna dla siebie i innych)

Czym jest interwencja kryzysowa?

 • Jest skoncentrowana na konkretnych, ograniczonych w czasie celach terapeutycznych. Uwagę skupia się na redukcji napięcia i konstruktywnym rozwiązaniu problemów. Ograniczenia czasowe mogą wzmacniać i podtrzymywać motywację klienta do osiągnięcia konkretnych celów.
 • Obejmuje klaryfikację i trafną diagnozę źródeł stresu oraz znaczenia stresu dla klienta. Jej elementem jest aktywna i dyrektywna restrukturyzacja poznawcza
 • Pomaga klientowi rozwinąć przystosowawcze mechanizmy rozwiązywania problemów, co pozwala mu przywrócić poziom funkcjonowania sprzed kryzysu
 • Jest zorientowana na rzeczywistość. Koncentruje się na sposobie percepcji sytuacji, konfrontowaniu zaprzeczeń i zniekształceń w myśleniu oraz dostarczeniu wsparcia emocjonalnego, a nie sztucznego uspokojenia
 • O ile to możliwe, w interwencji kryzysowej wykorzystuje się istniejącą sieć relacji klienta z innymi osobami, aby zapewnić mu wsparcie oraz pomóc w wyborze i zastosowaniu efektywnych strategii radzenia sobie z trudnościami
 • Może być wstępem do dalszej terapii