Kontakty Rodziców z Dziećmi

Fundacja POMOCOWNIA od kilku lat pracuje na rzecz rodzin w kryzysie, szczególnie w kryzysie
okołorozwodowym.

Na podstawie postanowień Sądów realizujemy spotkania rodziców z dziećmi na terenie Fundacji.

Celem naszej pracy w ramach realizacji kontaktów jest:

 • zapewnienia możliwości spotkań rodzica z dzieckiem w bezpiecznym, neutralnym miejscu,
  najczęściej bez obecności drugiego Rodzica
 • zapewnienie specjalistycznego wglądu w relację poprzez obecność Psychologów Fundacji na
  wszystkich spotkaniach
 • informowanie Sądu o dynamice spotkań oraz jakości współpracy z obojgiem Rodziców.

Fundacja zastrzega możliwość wprowadzenia modyfikacji do realizacji Postanowień, jeżeli wymaga tego dobro i interes Dziecka. W przypadku dzieci o podwyższonym poziomie lęku, Fundacja może zasugerować Rodzicom oraz Sądowi zmianę Postanowienia z kontaktów na Sądową Terapię Rodzinną lub, za zgodą obojga Rodziców, zmodyfikować realizację Postanowienie o kontaktach w taki sposób, by w pierwszej kolejności pracować nad zmniejszeniem poziomu lęku u dziecka.

Spotkania rodzica z dzieckiem odbywają się wyłącznie w naszym lokalu przy ul. Staszica 7/9
na warszawskiej Woli, w specjalnie przystosowanej do tego Sali. Spotkania odbywają się przy udziale
doświadczonych psychologów, których praca podlega superwizji.

Psycholog uczestniczący w kontaktach:

 • jest dla dziecka, wspiera go, pomaga, czuwa nad jego fizycznym i psychicznym dobrostanem i
  bezpieczeństwem
 • wspiera relację dziecka z rodzicem, który realizuje spotkania
 • obserwuje relację dziecka z rodzicem uczestniczącym w spotkaniach
 • obserwuje zachowania i postawę, który przyprowadza dziecko na kontakty
 • udziela informacji zwrotnej rodzicowi, który realizuje spotkania bezpośrednio po tych spotkaniach.

Odpowiedzialność za realizację Postanowień spoczywa na rodzicach, nie na Fundacji. Nie jest również
rolą specjalistów pracujących w Fundacji przekonywać czy nakłaniać dziecko do spotkań z drugim
rodzicem.

Fundacja daje możliwość przygotowania dziecka do spotkań w postaci konsultacji indywidualnych dla
dziecka (Obligatoryjna dla dzieci powyżej 8 roku życia, zalecana dla dzieci młodszych).

Szczegółowe zasady realizacji kontaktów w Fundacji Pomocownia określone są w naszym
Regulaminie.

Spotkania i konsultacje w ramach realizacji postanowień są odpłatne i nie są finansowane przez M.
St. Warszawa, które wspiera naszą działalność w innym zakresie.

Regulamin kontaktów do zapoznania się tutaj