Kontakty Rodziców z Dziećmi

Fundacja POMOCOWNIA od kilku lat pracuje na rzecz rodzin w kryzysie, szczególnie w kryzysie
okołorozwodowym.

Na podstawie postanowień Sądów realizujemy spotkania rodziców z dziećmi na terenie Fundacji.

Celem naszej pracy w ramach realizacji kontaktów jest:

 • zapewnienia możliwości spotkań rodzica z dzieckiem w bezpiecznym, neutralnym miejscu,
  najczęściej bez obecności drugiego Rodzica
 • zapewnienie specjalistycznego wglądu w relację poprzez obecność Psychologów Fundacji na
  wszystkich spotkaniach
 • informowanie Sądu o dynamice spotkań oraz jakości współpracy z obojgiem Rodziców.

Fundacja zastrzega możliwość wprowadzenia modyfikacji do realizacji Postanowień, jeżeli wymaga tego dobro i interes Dziecka. W przypadku dzieci o podwyższonym poziomie lęku, Fundacja może zasugerować Rodzicom oraz Sądowi zmianę Postanowienia z kontaktów na Sądową Terapię Rodzinną lub, za zgodą obojga Rodziców, zmodyfikować realizację Postanowienie o kontaktach w taki sposób, by w pierwszej kolejności pracować nad zmniejszeniem poziomu lęku u dziecka.

Spotkania rodzica z dzieckiem odbywają się wyłącznie w naszym lokalu przy ul. Staszica 7/9
na warszawskiej Woli, w specjalnie przystosowanej do tego Sali. Spotkania odbywają się przy udziale
doświadczonych psychologów, których praca podlega superwizji. Z każdego spotkania sporządzane są
notatki, które niezwłocznie trafiają do Sądu i są do wglądu w aktach sprawy.

Psycholog uczestniczący w kontaktach:

 • jest dla dziecka, wspiera go, pomaga, czuwa nad jego fizycznym i psychicznym dobrostanem i
  bezpieczeństwem
 • wspiera relację dziecka z rodzicem, który realizuje spotkania
 • obserwuje relację dziecka z rodzicem uczestniczącym w spotkaniach
 • obserwuje zachowania i postawę, który przyprowadza dziecko na kontakty
 • udziela informacji zwrotnej rodzicowi, który realizuje spotkania bezpośrednio po tych spotkaniach.

Jeżeli postanowienie mówi, że spotkania mają się odbywać bez udziału jednego rodzica oznacza to,
że rodzic, który nie realizuje spotkań nie przebywa na terenie Fundacji (również nie przebywa w
poczekalni).

Odpowiedzialność za realizację Postanowień spoczywa na rodzicach, nie na Fundacji. Nie jest również
rolą specjalistów pracujących w Fundacji przekonywać czy nakłaniać dziecko do spotkań z drugim
rodzicem.

Fundacja daje możliwość przygotowania dziecka do spotkań w postaci konsultacji indywidualnych dla
dziecka (Obligatoryjna dla dzieci powyżej 7 roku życia, zalecana dla dzieci młodszych).

Szczegółowe zasady realizacji kontaktów w Fundacji Pomocownia określone są w naszym
Regulaminie.

Spotkania i konsultacje w ramach realizacji postanowień są odpłatne i nie są finansowane przez M.
St. Warszawa, które wspiera naszą działalność w innym zakresie.

Regulamin kontaktów do zapoznania się tutaj