Psychoterapia

Dla kogo?

 • Osoby dorosłe, młodzież
 • Osoby doświadczające stanów lękowych, nerwic, kompulsji, zmian nastroju.
 • Osoby doświadczające przewlekłego stresu.
 • Osoby uzależnione, współuzależnione.
 • Osoby z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Osoby po nadużyciach i traumach, redukcja długotrwałych konsekwencji przemocy w rodzinie.
 • Osoby z problemami związanymi z kontrolą agresji oraz emocji.
 • Osoby z zaburzeniami snu, doświadczające koszmarów sennych, bezsenności.
 • Osoby z problemami psychosomatycznymi, symptomami fizycznymi.
 • Osoby doświadczające problemów małżeńskich, rodzinnych.
 • Osoby z niską samooceną.
 • Osoby doświadczające spadku motywacji.
 • Osoby przeżywające wypalenie zawodowe, trudności w pracy.
 • Osoby w żałobie po stracie, z poczuciem samotności i niezrozumienia.
 • Osoby, które mają trudności w przejściu kryzysów rozwojowych.

Jak często?

Spotkania indywidualne trwają 50 min i odbywają się min. raz w tygodniu.

Formy pracy

Na początku proponujemy udział w 3 konsultacjach wstępnych, które służą określeniu wstępnego obszaru terapeutycznego oraz omówieniu zasad pracy terapeutycznej.  Konsultacje mogą być celem samym w sobie, pomagającym danej osobie zorientować się wstępnie w naturze przeżywanych trudności lub, przeważnie, wstępem do dalszej formy terapii.

W przypadku terapii indywidualnej proponujemy udział w dwóch możliwych formach:

 • terapii krótkoterminowej z elementami podejścia TSR
 • terapii długoterminowej w podejściu psychoanalitycznym.

TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu)

TSR zajmuje się tym, „co się sprawdza” i „co pomaga” oraz szuka sposobów rozszerzania powyższych działań na inne płaszczyzny i momenty życia klienta. Mamy tu do czynienia z całkowitą akceptacją perspektywy patrzenia klienta na własne życie.

W TSR nie używa się technik bezpośredniej konfrontacji, natomiast szuka się innych sposobów pracy z klientem, bez wywoływania oporu.

Przykłada się duże znaczenia do zachowania prostoty samej terapii. Jest ona „oszczędna” w stosowaniu środków terapeutycznych. Aby osiągnąć cel, należy stosować tylko i wyłącznie taką ilość interwencji terapeutycznych, która umożliwi osiągnięcie przez klienta jego celu. Wszystko, co jest ponad to minimum należy odrzucać jako zbędne.

Do podstawowych założeń należy również uznanie „nieuchronności zmiany w życiu klienta”. Oznacza to, że nic nie trwa wiecznie w życiu człowieka. A skoro tak, to muszą istnieć wyjątki, kiedy „problem nie występuje”. Stąd też większość wysiłków terapeutycznych nastawiona jest na szukanie, wydobywanie i wzmacnianie momentów, w których klient korzystał ze swoich sił, zasobów, umiejętności – tzw. wyjątki. Szukanie momentów zdrowych, takich „kiedy było dobrze”, oraz odpowiedź na pytanie – co robić, aby je podtrzymywać i rozwijać, jest główną zasadą pracy z klientem. Uważa się, że właśnie wydobywanie i wzmacnianie w procesie terapii tych mocnych stron daje szansę na osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Stąd też atmosfera samych spotkań terapeutycznych jest często przepełniona właśnie tym, co jest w danym człowieku dobre i dla niego korzystne.

Perspektywa pracy terapeutycznej jest ciągle nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Jeśli eksploruje się doświadczenia z przeszłości, zawsze robione jest to we wspomnianej wyżej perspektywie. Pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia dla tego, co jest i co będzie.

Założenia TSR:

Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.
Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

Psychoterapia Psychoanalityczna

Podstawą psychoterapii analitycznej jest założenie, że większość uczuć i działań człowieka, a zatem również jego trudności i problemów, ma swoje przyczyny w tym, czego sobie nie uświadamiamy. Zrozumieć i opanować te problemy można przez zrozumienie i przeżycie tego, czego psychika próbuje nie widzieć i nie pamiętać, bo jest dla niej za trudne.

Psychoterapia analityczna jest metodą terapii długoterminowej. Przeznaczona jest dla osób zainteresowanych dogłębną pracą nad sobą i wprowadzeniem trwałych zmian. Odkrywanie własnych nieświadomych konfliktów wewnętrznych, lęków, a także możliwości i zasobów, pozwala na uzyskanie indywidualnej wolności i zdolności do korzystania z życia.

Rolą terapeuty jest zapewnienie stałej, bezpiecznej i rozumiejącej relacji, w której będzie możliwe zrozumienie własnych trudności. Wiele objawów znika lub jest znacznie złagodzonych, kiedy mamy szansę o nich rozmawiać i rozpoznawać, co się za nimi kryje. Terapeuta pomaga poznać i zrozumieć schematy myślenia, działania i tworzenia związków z ludźmi. Oprócz analizowania relacji międzyludzkich, ważne jest też odkrywanie znaczenia myśli i uczuć pacjenta, treści jego snów, wspomnień, konfliktów wewnętrznych.

Odpłatność

50- cio minutowa sesja – od 130 zł (w zależności od formy pracy terapeutycznej)

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt: 501 163 597 lub skat.pawel@gmail.com