Psychoterapia

Dla kogo?

 • Osoby dorosłe, młodzież
 • Osoby doświadczające stanów lękowych, nerwic, kompulsji, zmian nastroju.
 • Osoby doświadczające przewlekłego stresu.
 • Osoby uzależnione, współuzależnione.
 • Osoby z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Osoby po nadużyciach i traumach, redukcja długotrwałych konsekwencji przemocy w rodzinie.
 • Osoby z problemami związanymi z kontrolą agresji oraz emocji.
 • Osoby doświadczające problemów małżeńskich, rodzinnych.
 • Osoby z niską samooceną.
 • Osoby doświadczające spadku motywacji.
 • Osoby przeżywające wypalenie zawodowe, trudności w pracy.
 • Osoby w żałobie po stracie, z poczuciem samotności i niezrozumienia.
 • Osoby, które mają trudności w przejściu kryzysów rozwojowych.

Jak często?

Spotkania indywidualne trwają 50 min i odbywają się min. raz w tygodniu.

Formy pracy

Na początku proponujemy udział w 3 konsultacjach wstępnych, które służą określeniu wstępnego obszaru terapeutycznego oraz omówieniu zasad pracy terapeutycznej.  Konsultacje mogą być celem samym w sobie, pomagającym danej osobie zorientować się wstępnie w naturze przeżywanych trudności lub, przeważnie, wstępem do dalszej formy terapii.

W przypadku terapii indywidualnej proponujemy udział w dwóch możliwych formach:

 • terapii krótkoterminowej 
 • terapii długoterminowej