Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapisów na formy wsparcia realizowanych w ramach Projektów:
– Pomocownia dla Rodzin
– Przemoc w Podzielonej Rodzinie
– Pomocownia dla Rodzin – Specjalistyczne Wsparcie.
1. Konsultacje indywidualne (stacjonarne) – umawiamy od 9 stycznia na bieżąco
Dla osób w kryzysie okołorozwodowym
Dla osób doświadczających przemocy w sytuacji okołorozwodowej
Dla dzieci w sytuacji okołorozwodowej rodziców
Dla osób w kryzysie, identyfikujących się jako DDA/DDD, powyżej 40 r. ż
2. Specjalistyczne Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
Zapraszamy rozwodzących się rodziców na nieodpłatne, specjalistyczne warsztaty umiejętności wychowawczych.
UWAGA: zapraszamy również rodziców z postanowieniem sądowym.
Zakres: Sytuacja psychologiczna dziecka w kryzysie okołorozwodowym. Jak rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie. Zaburzenia więzi w sytuacji okołorozwodowej. Różne formy opieki nad dzieckiem po rozwodzie, w tym opieka naprzemienna – zalety i ograniczenia. Budowanie relacji z dzieckiem w nowej, porozstaniowej odsłonie. Granice po rozwodzie. Jak współpracować z byłym/byłą partnerem/partnerką w kwestiach związanych z dzieckiem. Budowanie więzi z dzieckiem opartej na szacunku, zaufaniu, empatii. Rozpoznawanie, nazywanie i przeżywanie emocji. Emocjonalność dziecka – rozwój emocjonalny dziecka, jego ograniczenia i możliwości. Potrzeby – czym są potrzeby, jaka jest ich hierarchia, jak odróżnić potrzeby od zachcianek, jakie potrzeby są najważniejsze dla dziecka. Jak komunikować swoje emocje i potrzeby, jak je wyrażać w sposób konstruktywny.
Nasze zasady:
– Wspieramy Rodziny w kryzysie okołorozwodowym
– Uważamy, że Dziecko ma prawo do obydwojga rodziców
– Z jednakową troską odnosimy się do związków formalnych i nieformalnych
– Nie jesteśmy „za rozwodami” ani „przeciwko rozwodom”
– Wiemy, że czasami rozwód bywa koniecznością życiową
GDZIE: warsztaty zdalne, na platformie MS Teams
KIEDY: edycja „wiosenna”: 27.02 i 6.03 (niedziele) w godz. 10.00 – 15.00
Zaświadczenie o udziale w warsztatach można uzyskać uczestnicząc w całym, 10 godzinnym cyklu
ILE KOSZTUJE UDZIAŁ? Warsztaty są nieodpłatne, finansowane w ramach Projektu „POMOCOWNIA dla Rodzin. Specjalistyczne Wsparcie” Finansowanego ze środków M. St. Warszawa
JAK SIĘ ZAPISAĆ? zapisów można dokonać przesyłając zgłoszenie na email pomoc.zapisy@gmail.com, w tytule e-mail wpisując WAR/1/22
KTO MOŻE SIĘ ZAPISAĆ: mieszkańcy M. St. Warszawy
Zapisy/informacje: pomoc.zapisy@gmail.com
3. Grupa dla dzieci
Zapraszamy na kolejną edycję grupy wsparcia dla dzieci, których rodzice znajdują się w kryzysie okołorozwodowym.
Grupa rusza 14 lutego (poniedziałek), będzie spotykać się stacjonarnie na ul. Staszica 7/9 (Wola) w godz. 17.00 – 18.30.
Grupa jest nieodpłatna, współfinansowana ze środków M. St. Warszawa.
Przed grupą należy skorzystać z nieodpłatnej konsultacji u psycholog prowadzącej, Katarzyny Zawiszy.
Zapisy i informacje: pomoc.zapisy@gmail.com z dopiskiem „grupa dla dzieci” w tytule wiadomości.