Aktualności

Wsparcie ze środków Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych

Fundacja Pomocownia w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 opracowuje Narzędzia, które będą wspierały polskich Specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W styczniu 2024 r. zaprezentujemy Państwu następujące Narzędzia:

  1. ITD – Inwentarz Traumy u Dzieci i Młodzieży
  2. Narzędzie Skala Subiektywnego Stresu dla Dzieci
  3. CRDC – Lista Kontrolna Zmian w Dynamice Oporu/Odmowy wobec Relacji u dzieci i młodzieży
  4. Bajka terapeutyczna dla dzieci, które przeżyły traumę.

Po szczegóły zapraszamy do zakładki https://pomocowniadlarodzin.pl/prace-badawcze

Wsparcie ze środków M. St. Warszawy

Zapraszamy Państwa do zapisów na formy wsparcia realizowanych w ramach Projektów realizowanych ze środków M. St. Warszawy:  

1. Nieodpłatne wykłady online.  

Listę aktualnych wykładów znajdziesz TUTAJ  

Projekty są współfinansowane ze środków M. St. Warszawy.  

2. Zajęcia dla dzieci

Zajęcia realizowane w ramach Projektu POMOCOWNIA dla Rodzin. Zapisy na aktualnie dostępne zajęcia organizowane w Fundacji znajdziesz tutaj:

https://app.evenea.pl/organizator/sowaliska-animacja-i-organizacja-wydarzen-279082

3. Grupy

  • nieodpłatne grupa wsparcia dla osób w kryzysie rozwodu/ rozstania.

Dla kogo jest ta grupa? Dla osób, które:

– są w procesie podejmowania decyzji o rozstaniu lub które są już w trakcie rozstania/rozwodu i potrzebują podzielić się swoimi emocjami, nauczyć się radzić sobie z nimi;

doświadczają przemocy w swoich związkach i istnieje ryzyko, że w sytuacji okołorozwodowej również będą jej doświadczać a chcą nauczyć się radzić sobie z nią;

– w związku z rozstaniem uczestniczą w postępowaniach sądowych (opiekuńczych, alimentacyjnych, karnych np. w związku z doświadczaną przemocą);

– w związku z niedawnym rozstaniem chcą odbudować swoje wewnętrzne zasoby, lepiej radzić z pojawiającymi się uczuciami i emocjami, sprawniej komunikować z byłym partnerem/ partnerką w kwestiach ważnych, wymagających porozumienia;

– mieszkają lub pracują w Warszawie.

Kwalifikację do grupy poprzedza indywidualna konsultacja (stacjonarna/online).

Spotkania grupowe będą odbywać się zdalnie (na platformie Microsoft Teams) w piątki w godz. 17.30 – 20.30. Zaczynamy od 06.10.2023 r. i kończymy 15.12.2023 r. (łącznie odbędzie się 10 spotkań po 180 min.). Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: grupa.rozwod@gmail.com

Udział w Projekcie jest nieodpłatny

  • 35 PLUS GRUPA WSPARCIA – warsztaty, wykłady i konsultacje dla osób DDA i/lub DDD.

Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, gdzie występowało uzależnienie i/lub przemoc uczy się trzech rzeczy: NIE CZUJ, NIE UFAJ, NIE MÓW.

NIE CZUJ, bo nie zrozumiesz i nie przeżyjesz,
NIE UFAJ innym w ich zapewnienia o miłości, trosce, chęci zmiany i naprawy,
NIE MÓW, bo twoja historia jest wstydliwa.

CHCEMY I MOŻEMY CI POMÓC
W naszym myśleniu o pomocy koncentrujemy się na wspólnym szukaniu rozwiązań, a nie na wizualizacji problemów.
Chcemy, by uczestnicy naszych zajęć zostali wyposażeni w narzędzia do:
– konstruktywnego radzenia sobie z emocjami,
– efektywnego komunikowania się
– budowania relacji opartych na autentycznej bliskości,
– planowania swojego życia i egzekwowania tych planów

Zapraszamy na zajęcia w kameralnej grupie online Teams.
Spotykamy się w czwartki w godz. 18.00 – 20.00. 
Ruszamy 12 października, kończymy 23 grudnia.

Zgłoszenia email: pomoc.zapisy@gmail.com

Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest OSOBISTĄ konsultacją w siedzibie Fundacji POMOCOWNIA, Warszawa ul Staszica 7/9, wejście od ulicy.

Udział w Projekcie jest nieodpłatny, finansowany ze środków M. St. Warszawa. Grupa dla osób mieszkających lub pracujących w Warszawie.