Sądowa Terapia Rodzinna

Terapia realizowana przez Zespół Fundacji POMOCOWNIA na mocy Postanowień/Wyroków.

Praca terapeutyczna w Fundacji obejmuje:


Etap 1. Konsultacje indywidualne z rodzicami/opiekunami/osobami ważnymi dla dziecka oraz konsultacje z dzieckiem/dziecmi (maksymalnie 3 spotkania). Konsultacje służą ustaleniu celów terapii oraz planu terapeutycznego.

Etap 2. Praca terapeutyczna.

W zależności od potrzeb są to nastepujące formy pracy:

– praca indywidualna

– praca w diadzie (rodzic/dziecko)

– praca w parze rodzicielskiej przy udziale dwójki terapeutów po 1,5 h

Celem pracy w parze rodzicielskiej jest praca nad relacją rodzicielską, w szczególności nad:

– wzajemną komunikacją

– rozpoznawaniem oraz uwzględnianie potrzeb dziecka

– efektywną współpracą dla dobra dziecka

– umiejętnością rozdzielania relacji partnerskich od kwestii rodzicielskich.


Sadowa Tarapia Rodzinna stosowana przez nasza Fundację zawiera elementy mediacji terapeutycznej.


Praca kończy się wypracowaniem porozumienia pomiędzy rodzicami, podpisaniem go wraz ze wskazówkami dotyczącymi dostosowaniem porozumienia do dalszych etapów rozwojowych.dziecka.

Końcowe porozumienie między rodzicami może być potwierdzone przez mediatora sądowego, którym jest jeden z terapeutów.