Zespół

Zarząd Fundacji:

Joanna Żewakowska 

Prezes Fundacji POMOCOWNIA. Psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w zakresie diagnozy rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Ukończyła 4 – letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW. Wieloletni praktyk pomagania i pracy z ludźmi – pracowała m. in. w Szpitalu Wolskim, jako psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, jako członek zespołu w Ośrodkach Psychoterapeutycznych oraz w ramach własnej praktyki zawodowej. Szkoliła kadry pedagogiczne oraz specjalistów pracujących z rodziną. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dla dorosłych oraz młodzieży, grupy terapeutyczne, psychoedukacyjne i wsparciowe. Konsultuje rodziców oraz dzieci w kryzysie okołorozwodowym. Autorka prac badawczych dotyczących rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Członkini AFCC – Association of Family and Conciliation Courts – interdyscyplinarnego i międzynarodowego Stowarzyszenia profesjonalistów zajmujących się pracą z rodzinami w kryzysie okołorozwodowym.

Paweł Maciaszek 

V – Prezes Fundacji POMOCOWNIA. Terapeuta, mediator rodzinny, kurator społeczny w SR Warszawa-Wola, trener umiejętności psychospołecznych i trener biznesu. Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów. Specjalizuje się w pracy z kryzysem osobistym w związkach i w profilaktyce rozwodów. Od wielu lat prowadzi terapię par, terapię indywidualną, grupy wsparcia, w tym grupę wsparcia dla osób w kryzysie okołorozwodowym. Prowadzi autorskie grupy wsparcia dla DDA/DDD 35 plus i 45 plus. Autor licznych programów edukacyjnych oraz projektów profilaktyki społecznej – m.in. dot. zaburzeń więzi. Działacz społeczny, przez 5 lat przewodniczący Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds Dzieci, Młodzieży i Rodziny M. St. Warszawy. 

Specjaliści:

Katarzyna Balik 

Psycholog ze specjalnością sądową i penitencjarną. Wykształcenie zdobyła podczas stacjonarnych, jednolitych studiów  magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mediator Rodzinny (Polskie Centrum Mediacji). Szkoliła się, m.in. w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W trakcie szkolenia w zakresie terapii ericksonowskiej (tzw. Curriculum) w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w diagnozie rodzin i osób nieletnich, wspierając wymiar sprawiedliwości jako biegły sądowy. Pracowała z rodzinami w kryzysie, zajmując się, m.in. problemami rozwodów, trudności wychowawczych i komunikacyjnych, adopcji, różnych form konfliktów oraz przemocy występujących w rodzinie.

Joanna Bieńkowska 

Psycholog, trener umiejętności społecznych, interwent kryzysowy. Jako psycholog monitoruje kontakty rodziców z dziećmi. Doświadczenie: – Centrum Pomocy Społecznej im. prof. Andrzeja Tymowskiego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, asystent rodziny – wsparcie rodzin wieloproblemowych, pomoc psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, wsparcie w kryzysach psychologicznych, interwencja kryzysowa, mediacja rodzinna, edukacja w zakresie kształtowania kompetencji wychowawczych, prozdrowotnych i zawodowych; prowadzenie zajęć dla rodziców i dzieci 0-3; Streetworker – prowadzenie dziecięcej grupy ulicznej oraz współpraca z ich rodzinami, współpraca z instytucjami i służbami w środowisku lokalnym; organizacja zajęć pedagogiczno- edukacyjnych; pedagogika alternatywna i animacja społeczności lokalnej; wsparcie psychologiczne dla prowadzonej grupy; 2014 – 2016 – Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Gabriela Kamińska 

Animatorka czasu wolnego, kreatywna głowa pełna pomysłów,  pełnoetatowa mama. Przez lata związana z warszawskimi kawiarniami dla dzieci jako animator i prowadzący zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przed przedszkolnym. Obecnie spełnia się prowadząc warsztaty kreatywne dla seniorów oraz twórcze spotkania dla młodych mam. 

Dominika Padzik 

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oprócz wielu szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i pomocy społecznej, ukończyła I stopień szkolenia z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Sopocie i szkolenie z zakresu mediacji w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS. Doświadczenie w pracy z ludźmi zdobywała m.in. współpracując z Ośrodkami Pomocy Społecznej (przez ponad 4 lata prowadziłam zajęcia dla rodziców z dziećmi i współpracowałam z rodzinami będącymi w kryzysie), Centrum Interwencji Kryzysowej i fundacjami. Odbyła staż w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T.Bilikiewiczaw Gdańsku. Obecnie poza współpracą z Fundacją, pracuje w jednej z warszawskich poradni i centrum psychoterapii.

Małgorzata Pawlak – Krzaczek

Psycholog, terapeuta w nurcie TSR (I i II stopień), w trakcie szkolenia w Centrum Psychoterapii Dialog. Ukończyła kursy związane z pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej. Posiada wiedzę i umiejętności związane z interwencją kryzysową, zwłaszcza dla osób doświadczających przemocy. Oprócz pracy w Fundacji, współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Dziecka, gdzie świadczy pomoc psychologiczną i wsparcie dla dzieci i rodziców na telefonie i czacie zaufania.

Monika Piekarczyk 

Psycholog, terapeuta w nurcie TSR, doradca zawodowy, menadżer innowacji społecznych. Ukończone studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie I stopnia. Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, z rodzinami w których występowała przemoc, z dziećmi oraz młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzonymi psychicznie. Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, MONAR-u. Psycholog w projekcie dla seniorów realizowanym przez Fundację Eva. Obecnie psycholog w PSONI oraz w Fundacji Otwarte Serce.
Wolontariusz w MAL we Włochach oraz w CAM Nowolipie.

Julia Lelonkiewicz 

Pedagożka, animatorka społeczno – kulturalna i edukatorka. Właścicielka firmy sowaliska, w ramach której od 2012 roku prowadzi między innymi przed-przedszkolne, artystyczne i czytelnicze zajęcia dla dzieci. Angażuje się w wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, współorganizuje wyjazdy kolonijne, marzy o wydaniu książki dla dzieci. Prywatnie miłośniczka przyrody, księżyca i ekologii. 

Magdalena Włodarczyk 

Magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Dyplomowany trener umiejętności wychowawczych. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Na co dzień pracuje jako specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy, opiniowania sądowo-psychologicznego, kompetencji wychowawczych. W Pomocowni prowadzi wykłady oraz konsultacje indywidualne.

Katarzyna Zawisza

Psycholog, trener, interwent kryzysowy, psychodietetyk. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a także kursy trenera umiejętności psychospołecznych. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niedostosowaniem społecznym oraz zaburzeniami życia emocjonalnego. Pomaga pacjentom i rodzinom znajdującym się w kryzysie. Doświadczenie w pracy zdobywała współpracując z placówkami oświatowo – wychowawczymi, a także placówkami wsparcia dziennego. Obecnie poza współpracą z Fundacją, pracuje w poradni zdrowia psychicznego. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychodietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od stycznia 2022 roku współtworzy zespół Fundacji FitMind wspierający w zmianie nawyków żywieniowych i promujący zdrowy, świadomy styl życia.

Dział Administracyjny:

Anna Gorazd
Koordynatorka Fundacji

Julia Durakiewicz 
Wspiera Fundację w zakresie księgowo – finansowym.

Katarzyna Malinowska
Wspiera Fundację w zakresie administracyjno – logistycznym.

Fundację obsługuje biuro rachunkowe Alkalia (ul. Kocjana 1/42, Warszawa)