Dla Rodzin

 

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DLA RODZIN W KRYZYSIE OKOŁOROZWODOWYM

 

1. Kontakty rodzica/rodziców z dziećmi przy udziale psychologa – 2 h – 300 zł

2. Mediacje rodzinne:
– spotkanie konsultacyjne 1,5 h – 250 zł
– sesja mediacyjna 1 h – 200 zł

3. Krótkoterminowa terapia psychologiczna dla par:
– spotkanie konsultacyjne 1,5 h – 240 zł
– 10 sesji 50 min. jeden raz w tygodniu – 180 zł

Zakres: prawidłowa komunikacja w związku, określenie indywidualnych stylów komunikowania się, blokady komunikacyjne, rozpoznawanie, nazywanie i przeżywanie emocji, techniki asertywnej komunikacji, sposoby rozwiazywania konfliktów, uwrażliwianie na sytuację dzieci w konflikcie okołorozwodowym, krótko i długoterminowe skutki rozwodu dla dzieci

 

4. Specjalistyczne warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców w kryzysie rozwodowym (dzieci 0-10 lat)

– Cykl kwartalny: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.
– Czas trwania – 12 godzin sobota-niedziela 10:00 – 16:00
– Odpłatność – 400 zł za osobę
– Prowadzenie przez trzech trenerów
– Pierwszy termin : 28-29 marca 2020

Zakres: Sytuacja psychologiczna dziecka w kryzysie okołorozwodowym rodziców, jak rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie, zjawisko alienacji rodzicielskiej, opieka naprzemienna – zalety i ogranicznia.
Jak budować więź z dzieckiem opartą na szacunku, zaufaniu, empatii i pozbawioną przemocy. Emocjonalność człowieka – czym są emocje oraz mechanizm ich działania, czemu służą, co możemy z nimi robić, czym różnią się od uczuć. Rozpoznawanie, nazywanie i przeżywanie emocji.
Emocjonalność dziecka – rozwój emocjonalny dziecka, jego ograniczenia i możliwości.
Potrzeby – czym są potrzeby, jaka jest ich hierarchia, jak odróżnić potrzeby od zachcianek, jakie potrzeby są najważniejsze dla dziecka.
Jak komunikować swoje emocje i potrzeby, jak je
wyrażać w sposób niekrzywdzący, jak wyznaczać
granice – czym różni się wyznaczanie granic od
informowanie o nich.
UWAGA: udział w warsztatach tylko dla jednej strony postępowania. Druga strona może wziąć udział w kolejnych warsztatach.

5. Warsztat przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej:

– Cykl co dwa miesiące: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.
– Czas trwania – 4 godz.
– Odpłatność – 150 zł za osobę

Zakres: dziecko wobec rozwodu rodziców, definicja alienacji rodzicielskiej, alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka, przykłady zachowań alienacyjnych, możliwe skutki alienacji rodzicielskiej dla dziecka, długoterminowe skutki alienacji rodzicielskiej dla rodziców, plusy i minusy opieki naprzemiennej/zrównoważonej

6. Warsztat „Rozwód oczami dziecka”

– Cykl co dwa miesiące: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.
– Czas trwania – 4 godz.
– Odpłatność – warsztat NIEODPŁATNY, dofinansowany ze środków M. St. Warszawa

Zakres: dziecko wobec rozwodu rodziców, definicja alienacji rodzicielskiej, alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka, przykłady zachowań alienacyjnych, możliwe skutki alienacji rodzicielskiej dla dziecka, długoterminowe skutki alienacji rodzicielskiej dla rodziców, plusy i minusy opieki naprzemiennej/zrównoważonej

7. Grupa wsparcia dla dzieci rodziców w kryzysie okołorozwodowym (w trakcie lub po rozwodzie)
– NIEODPŁATNA – dofinansowana ze strony M.St.Warszawa
Cykl 6 spotkań dla dzieci w soboty plus dwie konsultacje dla rodzica/rodziców
– Czas trwania – 2 godz.
– Odpłatność – 130 zł za konultację dla rodzica x 2 konsultacje (pre i post)

Zakres: dziecko wzmocni swoją samoocenę, nauczy się radzić sobie ze stresem, dowie się, że wszystkie emocje są „dobre“ chociaż czasami bardzo trudne, nauczy się tworzyć lepsze relacje z rówieśnikami, zobaczy, że inne dzieci maja podobne problemy, dowie się jak konstruktywnie spędzać wolny czas (bez komputera i Internetu)

8. Grupa wsparcia dla rodziców w kryzysie okołorozwodowym (w trakcie lub po rozwodzie)
-NIEODPŁATNA – dofinansowana ze strony M.St.Warszawa
– grupa mieszana, dla kobiet i mężczyzn

– spotkania grupy 1 raz w tygodniu w czwartki w godz. 18:00 – 20:00

 

Rezerwacje oraz informacje:

501 163 597