Cennik

Konsultacja indywidualna (50 min.) – 180 zł – 210 zł (w zależności od Specjalisty i rodzaju problemu)      

Konsultacja z biegłym sądowym psychologiem (50 min.) – 250 zł                

Psychoterapia indywidualna (50 min.) – 180 – 210 zł (w zależności od Specjalisty i rodzaju problemu)                      

Interwencja kryzysowa (50 min.) – 200 zł                                                                   

Konsultacja/terapia pary (80 min.) – 300 zł                                                                            

Psychoterapia pary (50 min.) – 250 zł        

Sądowa terapia rodzinna – sesja rodzic – dziecko (60 min.) – 210 zł 

Sądowa terapia rodzinna – sesja rodzic – dwoje dzieci (60 min.) – 270 zł                  

Sądowa terapia rodzinna – sesja rodzice – 1 terapeuta (80 min.) – 300 zł

Sądowa terapia rodzinna – sesja rodzice – 2 terapeutów (80 min.) – 420 zł       

Realizacja kontaktu rodzica z dzieckiem (60 min) – 210 zł  

Pisemna informacja o przebiegu pomocy psychologicznej/o przebiegu kontaktów – 250 zł/1 h pracy psychologa                                         

Zaświadczenie o udziale w grupie/wykładzie/terapii  (skan) – 25 zł                    

Diagnoza psychologiczna – diagnoza osobowości – 800zł                                           

Diagnoza i testy psychologiczne w zależności od testu – 150 – 550 zł

Mediacje:

  • Indywidualne spotkania informacyjne z obiema stronami mediacji – 50 min. – 180 zł
  • Pierwsze spotkanie wspólne – 1,5 godz. – 400 zł
  • Każde kolejne spotkanie wspólne – 1 godz. – 350 zł
  • Za każde dodatkowo rozpoczęte 30 min. spotkań wspólnych – dodatkowa płatność – 50 zł
  • Możliwość włączenia dziecka w proces mediacji poprzez konsultacje z mediatorem – 50 min. – 180 zł