Cennik

Konsultacja indywidualna (50 min.) – 150 – 200 zł (w zależności od Specjalisty i rodzaju problemu)                                          

Psychoterapia (50 min.) – 150 – 200 zł (w zależności od Specjalisty i rodzaju problemu)                      

Interwencja kryzysowa (50 min.) – 180 zł                                                                   

Konsultacja pary (90 min.) – 260 zł                                                                            

Psychoterapia pary, psychoterapia małżeńska (50 min.) – 200 zł             

Konsultacja z biegłym sądowym psychologiem – 250 zł                                          

Sądowa terapia rodzinna – sesja rodzic – dziecko (60 min.) – 180 zł                   

Sądowa terapia rodzinna – sesja rodzice (2 terapeutów) (90 min.) – 400 zł       

Realizacja kontaktu rodzica z dzieckiem (60 min) – 180 zł                                           

Zaświadczenie o udziale w grupie/wykładzie/terapii  (skan) – 25 zł                    

Diagnoza psychologiczna – diagnoza osobowości – 800zł                                           

Diagnoza i testy psychologiczne w zależności od testu – 150 – 550 zł

Mediacje:

  • Indywidualne spotkania informacyjne z obiema stronami mediacji – 50 min. – 150 zł
  • Pierwsze spotkanie wspólne – 1,5 godz. – 300 zł
  • Każde kolejne spotkanie wspólne – 1 godz. – 250 zł
  • Za każde dodatkowo rozpoczęte 30 min. spotkań wspólnych – dodatkowa płatność – 50 zł
  • Możliwość włączenia dziecka w proces mediacji poprzez konsultacje z mediatorem – 50 min. – 150 zł