ITD – Inwentarz Traumy u Dzieci i Młodzieży

Czy Wiecie Państwo, że w POLSCE NIE MA ANI JEDNEGO narzędzia do diagnozowania traumy u dzieci i młodzieży?

My również byliśmy wielce zaskoczeni tym odkryciem i postanowiliśmy to zmienić – takie narzędzie jest nam niezbędne w naszej codziennej pracy. Osoby z naszego Zespołu to nie tylko Specjaliści w zakresie terapii i diagnozy ale również osoby z doświadczeniem akademickim oraz kompetencjami do tworzenia narzędzi diagnostycznych. Opracowaliśmy plan działania, napisaliśmy Projekt w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) i… dostaliśmy dofinansowanie. Od grudnia 2022 r. opracowujemy cztery narzędzia, które dla nas oraz innych Specjalistów w Polsce będą dużym wsparciem w codziennej pracy.

Wśród tych narzędzi jest również autorskie narzędzie do pomiaru traumy u dzieci i młodzieży – ITD – Inwentarz Traumy u Dzieci i Młodzieży. 

Jest to pierwszy kwestionariusz tego typu w Polsce. Jego celem jest identyfikacja dzieci i młodzieży, którzy ze względu na różne trudne doświadczenia (np. przemoc w środowisku domowym, udział w zdarzeniach traumatyzujących), mogą wymagać wsparcia i pomocy psychologicznej.

Inwentarz, po zakończeniu prac związanych z weryfikacją psychometryczną (grudzień 2023 r.), będzie dostępny dla Specjalistów i nieodpłatny. Będzie można korzystać z niego, realizując np. diagnozy przesiewowe. Pozwoli to na szybką ocenę stanu emocjonalnego dzieci oraz umożliwi rozpoznanie tych dzieci, u których pojawiają się objawy traumy, dystresu emocjonalnego czy obniżonego nastroju.  

Narzędzie będzie dostępne od stycznia 2024 r.

Etapy naszej pracy:

Opracowanie koncepcji testu

Prace analityczne

Badania pilotażowe – tu jesteśmy

Badania normalizacyjne i walidacyjne

Opracowanie podręcznika

Recenzja

Przygotowanie testu dla Specjalistów

Zapraszamy do kontaktu z biurem Projektu: itd.trauma@gmail.com

Autorki Narzędzia:

Marta Rutkowska

Psycholog kliniczny oraz pedagog resocjalizacyjny, od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą głównie w obszarze psychologii wychowawczej i psychologii agresji (rodzinne uwarunkowania gotowości do agresji). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, pełniąc funkcję specjalisty wz. psychologii w OZSS oraz kuratora sądowego. Współpracowała z licznymi poradniami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz osoby doświadczające przemocy. Ceniony nauczyciel
akademicki, rozwija i doskonali swój warsztat zawodowy poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych, poddaje swoją pracę superwizji.

Magdalena Włodarczyk 

Magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Dyplomowany trener umiejętności wychowawczych. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Na co dzień pracuje jako specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy, opiniowania sądowo-psychologicznego, kompetencji wychowawczych. W Pomocowni prowadzi wykłady oraz konsultacje indywidualne.

Joanna Żewakowska 

Psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w zakresie diagnozy rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Ukończyła 4 – letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW. Wieloletni praktyk pomagania i pracy z ludźmi – pracowała m. in. w Szpitalu Wolskim, jako psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, jako członek zespołu w Ośrodkach Psychoterapeutycznych oraz w ramach własnej praktyki zawodowej. Szkoliła kadry pedagogiczne oraz specjalistów pracujących z rodziną. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dla dorosłych oraz młodzieży, grupy terapeutyczne, psychoedukacyjne i wsparciowe, konsultuje rodziców oraz dzieci w kryzysie okołorozwodowym. Autorka prac badawczych dotyczących rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Członkini AFCC – Association of Family and Conciliation Courts – interdyscyplinarnego i międzynarodowego Stowarzyszenia profesjonalistów zajmujących się pracą z rodzinami w kryzysie okołorozwodowym.