CRDC

Skala CRDC jest narzędziem służącym do ustrukturyzowania obserwacji bezpośredniej relacji/interakcji rodzic – dziecko, arkusz może być także wypełniany na podstawie szczegółowej dokumentacji dotyczącej tych relacji. Formularz służy w szczególności do obserwacji zmian zachodzących na przestrzeni czasu w relacjach dziecka z rodzicami w sytuacji okołorozwodowej, w szczególności zaś zmian dotyczących oporu / odmowy podtrzymania kontaktu z jednym z rodziców. Arkusz przeznaczony jest do analizy jakościowej, a nie ilościowej (nie sumuje się punktów w poszczególnych kategoriach).

Zastosowanie Skali CRDC.

Formularz CRDC przeznaczony jest dla specjalistów pracujących z rodzinami w sytuacjiokołorozwodowej/okołorozstaniowej (psychologów, terapeutów rodzinnych, pracowników wymiaru sprawiedliwości). Skala może służyć do ustalenia celów terapii, wsparcia psychologicznego oraz kontroli postępów w pracy z rodziną, w której występuje opór/odmowa wobec kontaktu z jednym z rodziców ze strony dziecka. Formularz ten powinien być wypełniany na początku, w trakcie (w zależności od potrzeb) oraz na końcu procesu terapeutycznego (pojedynczy formularz przeznaczony jest dla jednego dziecka).

CRDC – pobierz