Oblicza Przemocy w sytuacji okołorozwodowej – wykład online. ZAPISY ZAMKNIĘTE

27 lutego 2022 (12:00) | Koszt: 0zł

Zapraszamy na wykład online „Oblicza Przemocy w sytuacji okołorozwodowej”.

Tematy poruszane na wykładzie:

– specyfika sytuacji okołorozwodowej
– obszary mogące zaogniać konflikt okołorozstaniowy
– rozróżnienie konfliktu od przemocy
– rodzaje przemocy
– czynniki sprzyjające pojawianiu się przemocy
– czynniki chroniące przed negatywnymi skutkami przemocy
– wpływ przemocy na funkcjonowanie dzieci

 

 

Pani Magdalena Włodarczyk – magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Dyplomowany trener umiejętności wychowawczych po studium Trenerów i Coachów Umiejętności Wychowawczych.

Kup dostęp online

Rejestracja została zakończona.