Szkolenie „Stosowanie testu ITD”

8 lutego 2024 (18:30) | Koszt: 0zł

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, pracowników OPS, kuratorów, psychologów na nieodpłatne szkolenie „Stosowanie testu ITD”.

Fundacja POMOCOWNIA opracowała autorskie narzędzie do pomiaru traumy u dzieci i młodzieży – ITD – Inwentarz Traumy u Dzieci i Młodzieży.

Jest to pierwszy kwestionariusz tego typu w Polsce. Jego celem jest identyfikacja dzieci i młodzieży, które ze względu na różne trudne doświadczenia (np. przemoc w środowisku domowym, udział w zdarzeniach traumatyzujących), mogą wymagać wsparcia i pomocy psychologicznej. Inwentarz pozwala na ocenę stanu emocjonalnego dzieci oraz umożliwia rozpoznanie tych dzieci, u których pojawiają się objawy traumy, dystresu emocjonalnego czy obniżonego nastroju.

Zakres szkolenia:

  1. Podstawowe informacje o ITD – historia, struktura, podstawy teoretyczne;
  2. Procedura badania testem ITD – reguły ogólne, procedura badania;
  3. Obliczanie wyników ITD – charakterystyka możliwych do uzyskania wyników w ITD, procedura obliczania tych wyników.
  4. Zastosowanie ITD.

Po szkoleniu, dla wszystkich uczestników szkolenia, prześlemy podręcznik testu ITD.

Kiedy? Czwartek 8 lutego w godz. 18.30 – 20.30

Gdzie? Online, na platformie Microsoft Teams

Ile zapłacę? Wykład jest nieodpłatny, finansowany przez naszą Fundację

Jak się zapisać? zapisów można dokonać poniżej

Do kiedy można się zapisać? UWAGA – ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, zamknęliśmy zapisy na wykład 8 lutego. Niebawem ogłosimy kolejny, również nieodpłatny.

Co się stanie dalej? Otrzymacie Państwo zwrotny email z dalszymi instrukcjami

Czy otrzymam prezentację/nagranie po wykładzie? Nie. Wykład będziemy cyklicznie powtarzać, nie udostępniamy nagrania ani prezentacji.

Wykład poprowadzi dla Państwa jedna z autorek narzędzia, Marta Rutkowska – Psycholog kliniczny oraz pedagog resocjalizacyjny. Od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą głównie w obszarze psychologii wychowawczej i psychologii agresji (rodzinne uwarunkowania gotowości do agresji). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, pełniąc funkcję specjalisty wz. psychologii w OZSS oraz kuratora sądowego. Współpracowała z licznymi poradniami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz osoby doświadczające przemocy. Ceniony nauczyciel akademicki, rozwija i doskonali swój warsztat zawodowy poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych, poddaje swoją pracę superwizji.

Kup dostęp online

Rejestracja została zakończona.