Szkolenie „Stosowanie Testu ITD”

19 maja 2024 (10:00) | Koszt: 50zł

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, pracowników OPS, kuratorów, psychologów na płatne (50 zł) szkolenie „Stosowanie testu ITD”.

Fundacja POMOCOWNIA opracowała autorskie narzędzie do pomiaru traumy u dzieci i młodzieży – ITD – Inwentarz Traumy u Dzieci i Młodzieży.

Jest to pierwszy kwestionariusz tego typu w Polsce. Jego celem jest identyfikacja dzieci i młodzieży, które ze względu na różne trudne doświadczenia (np. przemoc w środowisku domowym, udział w zdarzeniach traumatyzujących), mogą wymagać wsparcia i pomocy psychologicznej. Inwentarz pozwala na ocenę stanu emocjonalnego dzieci oraz umożliwia rozpoznanie tych dzieci, u których pojawiają się objawy traumy, dystresu emocjonalnego czy obniżonego nastroju.

Zakres szkolenia:

  1. Podstawowe informacje o ITD – historia, struktura, podstawy teoretyczne;
  2. Procedura badania testem ITD – reguły ogólne, procedura badania;
  3. Obliczanie wyników ITD – charakterystyka możliwych do uzyskania wyników w ITD, procedura obliczania tych wyników.
  4. Zastosowanie ITD.

Kiedy? Niedziela 19 maja w godz. 10.00 – 12.30

Gdzie? Online, na platformie Microsoft Teams

Ile zapłacę? Koszt udziału w wykładzie wraz z zaświadczeniem to 50 zł. Całość dochodu ze szkolenia zostanie przekazana na realizację celów statutowych Fundacji.

Jak się zapisać? zapisów można dokonać poniżej

Do kiedy można się zapisać? Na szkolenie obowiązuje limit miejsc – 50. Po wyczerpaniu tego limitu, zamykamy rekrutację

Co się stanie dalej? Otrzymacie Państwo zwrotny email z dalszymi instrukcjami

Czy otrzymam prezentację/nagranie po wykładzie? Nie. Wykład będziemy cyklicznie powtarzać, nie udostępniamy nagrania ani prezentacji.

Wykład poprowadzi dla Państwa jedna z autorek narzędzia, Marta Rutkowska – Psycholog kliniczny oraz pedagog resocjalizacyjny. Od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą głównie w obszarze psychologii wychowawczej i psychologii agresji (rodzinne uwarunkowania gotowości do agresji). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, pełniąc funkcję specjalisty wz. psychologii w OZSS oraz kuratora sądowego. Współpracowała z licznymi poradniami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz osoby doświadczające przemocy. Ceniony nauczyciel akademicki, rozwija i doskonali swój warsztat zawodowy poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych, poddaje swoją pracę superwizji.

Kup dostęp online

Rejestracja została zakończona.