Aktualne wsparcie

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW M. ST. WARSZAWY

Zapraszamy Państwa do zapisów na formy wsparcia realizowanych w ramach Projektów realizowanych ze środków M. St. Warszawy:  

  • Pomocownia dla Rodzin
  • Przemoc w Podzielonej Rodzinie
  • Pomocownia dla Rodzin. Specjalistyczne Wsparcie
  • Dziecko w Kryzysie

1. Nieodpłatne wykłady online.  

Listę aktualnych wykładów znajdziesz TUTAJ  

Projekty są współfinansowane ze środków M. St. Warszawy.  

2. Zajęcia dla dzieci

Zajęcia realizowane w ramach Projektu POMOCOWNIA dla Rodzin. Zapisy na aktualnie dostępne zajęcia organizowane w Fundacji znajdziesz tutaj:

https://app.evenea.pl/organizator/sowaliska-animacja-i-organizacja-wydarzen-279082

3. Grupa rozwojowa dla dzieci doświadczających rozstania/rozwodu rodziców (dzieci w wieku 8 – 12).

Rozstanie / rozwód rodziców często wzmaga poczucie wyobcowania dziecka w grupie rówieśniczej, może wzmagać nieśmiałość, niepewność w kontaktach z innymi. Nawet jeśli Ty jako rodzic nie widzisz zmiany w funkcjonowaniu swojej pociechy na co dzień, może ona być widoczna przede wszystkim w relacjach z rówieśnikami. Każde dziecko bowiem na swój indywidualny sposób stara sobie poradzić z rozpadem rodziny, dla części może oznaczać to ograniczenie kontaktów z innymi – w związku z lękiem przed tym, że informacja o sytuacji rodzinnej może nie spotkać się z aprobatą i zrozumieniem ze strony kolegów i koleżanek. 

Fundacja POMOCOWNIA proponuje udział w nieodpłatnej grupie rozwojowej dla dzieci i młodzieży, które doświadczyły lub doświadczają rozwodu/rozstania rodziców. Spotkania będą miały na celu: 

– nawiązanie relacji z innymi dziećmi, które mają podobne doświadczenia, 

– pozbycie się poczucia wstydu, nieśmiałości w relacjach z innymi, 

– rozwinięcie prawidłowych strategii radzenia sobie w obliczu trudnych zdarzeń, 

– rozwinięcie świadomości emocjonalnej oraz umiejętności konstruktywnego radzenia z emocjami „trudnymi” (umiejętności nazywania, wyrażania, rozpoznawania emocji swoich oraz tych wyrażanych przez innych), 

– rozwój poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, które często w związku z trudnościami występującymi w relacjach z kolegami i koleżankami oraz poczuciem braku akceptacji w grupie są obniżone. 

  • Grupa dla Dzieci i młodzieży w wieku 8 – 12 lat
  • Spotkania grupy: poniedziałki w godz. 15.40 – 16.55 od 20 marca do 5 czerwca 
  • Odpłatność – nieodpłatne, finansowane ze środków M. St Warszawa, Projekt POMOCOWNIA dla Rodzin. Specjalistyczne Wsparcie
  • Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w Fundacji POMOCOWNIA, przy ul. Staszica 7/9 
  • Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą mailową. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: grupa.rozwod.dzieci@gmail.com 
  • Przed rozpoczęciem zajęć grupowych zostaną przeprowadzone konsultacje wstępne z rodzicami/ rodzicem dotyczące dziecka.

Zapraszamy!