Terapia uzależnień

Terapia uzależnień na Staszica (komputer, gry, Internet, substancje psychoaktywne).

Konsultacje i terapię uzależnień prowadzi Wojciech Pokój.

Mgr Wojciech Pokój psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, socjoterapeuta. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył Studium Terapii Uzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” organizowane przez Fundację PRAESTRNO oraz Uniwersytet Warszawski.

Doświadczenie zdobywał m.in. w Ośrodku Leczenia Uzależnienia i Podwójnej Diagnozy w StMungo’s w Londynie, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Mariańskiej 1 oraz Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Obecnie związany z Centrum Medycznym Damiana, Stowarzyszeniem dla Rodzin oraz Stowarzyszeniem SKAT. Prowadzi konsultacje i terapie osób doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu, relacjach społecznych oraz w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych (np. Internet, gry, hazard).
Prowadzi warsztaty psychoprofilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień oraz warsztaty dla dzieci, których rodzice znajdują się w sytuacji okołorozwodowej.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 r.ż.

Specjalizacje:

• Trudności emocjonalne (nadmierny stres, napięcie, depresja, lęk)
• Diagnoza i terapia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych
• Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych (np. Internet, komputer, hazard)
• Konsultacje psychologiczne
• Psychoprofilaktyka uzależnień