Dla seniorów

  1. Projekt PODRÓŻ PRZEZ DEKADY

Termin: wrzesień – listopad 2019

Nasz projekt jest skierowany do każdej grupy seniorów, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej.

Proces starzenia się jest opisywany jako jedno z najważniejszych przeobrażeń społeczeństw zachodzący obecnie w większości krajów świata – w Europie co piąty mieszaniec przekroczył 60 rok życia, w według prognoz za 30 lat seniorem będzie co 3 osoba. Przede wszystkim ze względu na zabezpieczenie godności człowieka starzejącego się, ważna wydaje się potrzeba kształtowania właściwego obrazu starości w oparciu wiedzę dotyczącą zmian zachodzących w tym okresie życia.

Idea naszego projektu opiera się na wnioskach z badań Elżbiety Dryll, Urszuli Tokarskiej, Anny Cierpki: „ Międzypokoleniowy przekaz generatywny w narracji epistolograficznej seniorów” Celem badania był opis zjawiska transmisji doświadczenia życiowego współczesnych dziadków, której adresatami byli wnukowie. Badania dowodzą, że pozytywne rozwiązanie kryzysu integracja-rozpacz i podjęcie wyzwania dokonania bilansu życia, stworzenia opowieści życiowej nadającej się do przekazania wnukom ma charakter prozdrowotny. Dlatego warto zatroszczyć się o to, aby seniorzy umieli dokonać bilansu życia, nie obawiali się przeformułowań w zakresie własnej narracji tożsamościowej i w rezultacie, byli zdolni do komunikowania zdobytej mądrości bliskim sobie młodym ludziom.

Chcemy zaproponować seniorom opisanie minionych dekad (lata 50-e, 60, 70, 80) poprzez ich wspomnienia dotyczące takich tematów jak: edukacja, spędzanie wolego czasu, moda i muzyka, hobby, bunt i relacje z rodzicami, pierwsza miłość, pierwsza praca, wejście w dorosłość, itp. Chcemy pomóc seniorom w samodzielnym wydobywaniu z doświadczenia biograficznego mądrości życiowej, a następnie w przekazaniu tej mądrości młodym ludziom. Młodych ludzi zachęcimy do poszukania podobieństw w doświadczeniu seniorów z ich własnymi doświadczeniami. Służyć temu będzie końcowy wernisaż i panel dyskusyjny, na który zaproszone zostaną dzieci i wnuki seniorów oraz podopieczni Fundacji NEBO. Będziemy się starli aby seniorzy zainteresowali swoimi „czasami” młode pokolenie i równocześnie poznali rzeczywistość młodego pokolenia w myśl zasady „nie oceniaj – staraj się zrozumieć”. Seniorzy często nie rozumieją i nie akceptują świata młodych ludzi. Postaramy się dotrzeć do prawd uniwersalnych dotyczących życia, relacji, związków i rodziny, patriotyzmu.

Planujemy 8 spotkań po 1,5 h. Spotkania mają mieć charakter otwarty, mają obowiązywać zapisy, ale jednocześnie będzie można dołączyć w trakcie cyklu.