SIJS

Stres u dziecka w kontekście rozwodu rodziców. Skala Indywidualnych Jednostek Stresu i jej zastosowanie w przypadku pracy z dziećmi w sytuacji okołorozwodowej.

Okoliczności związane z separacją i/lub rozwodem często powodują silny stres dla rodzin. W niniejszym opracowaniu omówiono czynniki, które mogą wzmacniać stres u dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. Omówiono również interwencje dotyczące zarówno reakcji na traumę, jak i na wysoki poziom konfliktu okołorozwodowego pomiędzy rodzicami. Po przeprowadzeniu badań przesiewowych, dokładnej diagnozy systemu rodzinnego i oceny sytuacji dziecka, omówiono interwencje związane z wysokim poziomem niepokoju i stresu związanego z ostrym konfliktem okołorozwodowym rodziców dziecka. 

Artykuł – pobierz