Kim jesteśmy

Fundacja POMOCOWNIA kieruje swoje działania do osób i rodzin w kryzysie, zwłaszcza w kryzysie okołorozwodowym. Swoje działania koncentruje na obszarach:

–  profilaktycznym, psychoedukacyjnym, terapeutycznym oraz łagodzącym skutki kryzysu w rodzinie: prowadzi wykłady, warsztaty, konsultacje terapeutyczne, grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Z działań Fundacji korzystają Mieszkańcy M. St. Warszawy, zwłaszcza ci, którzy znajdują się w osobistym, rodzinnym i życiowym kryzysie.

–  interwencyjnym w pracy z kryzysem w rodzinie: w ramach interwencji kryzysowej, realizacji kontaktów rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi w ramach postanowień Sądowych, prowadzenia oddziaływań psychologicznych dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Fundacja POMOCOWNIA w sposób systemowy wspiera rodziny w kryzysie, ściśle współpracując w zakresie konsultacji, szkoleń, wykładów ze Specjalistami pracującymi z rodziną w kryzysie (Pracownicy OPS, Kuratorzy, Sędziowie SR, Nauczyciele).